Sansai Iso Balls

 

Properly over wintering koi has become a challenge nowadays. Koi must survive the increasingly stringent and long winters. Do you want to protect your precious fish against low temperatures? Then cover your pond with Sansai Iso Balls. Also heating your pond is therefore less costly. By applying Sansai Iso Balls on the surface of your pond,  more than 90% of the pond will be covered. This achieves an effective high insulation value and reduces the heat loss between the surface and the environment. This thermal insulation is achieved by stagnant air in the pond balls and the low conductivity as well as the air cushions between the balls who also contribute to the overall isolation. Due to the coverage of the surface with Sansai Iso Balls, heat loss due to evaporation is prevented to a minimum. The Sansai Iso Balls are packed per 1000 balls ( representing 3.5 m2 or 38ft² pond surface ) in a box with the dimensions 83 x 37,5 x 65,5cm ( 32.6 x 14.7 x 25.8 inch ). If you have any questions about the Sansai Iso Balls, please feel free to contact us.

Prevention of icing and less temperature fluctuations.
Reduce energy costs for heating by up to 75%.
Reduction of evaporation up to 90%.
Reduction of UV light causes algae growth.
Clear balls for sufficient light in the pond for the fish.
Iso balls are UV stabilized for long life.
Also suitable for Swimming Pools, Hot Tub and Pools.
No danger of collapse during heavy rain or snow.
Simple installation and storage, investment for many years of isolation.

De overwintering van onze koi is een uitdaging geworden tegenwoordig. Uw koi moeten de steeds strengere en langere winters zien te overleven. Wilt u uw kostbare vissen beschermen tegen te lage temperaturen? Dek uw vijver dan af met Iso Balls. Ook het verwarmen van uw vijver wordt hierdoor minder kostbaar. Met het aanbrengen van Iso Balls aan de oppervlakte van de vijver, zullen deze meer dan 90% van de vijver bedekken. Daardoor wordt een effective hoge isolatie waarde bereikt en word het warmte verlies tussen het wateroppervlak en de omgeving gereduceerd. Deze thermische isolatie wordt bereikt door de stilstaande lucht in de vijverballen en de lage geleidbaarheid. Tevens dragen de luchtkussens tussen de ballen onderling toe aan de isolatie. Door de bedekking van het oppervlak van de vijver oppervlak is warmte verlies door verdamping verhinderd. Verpakt per 1.000 ballen ( goed voor 3,5 m2 vijveroppervlakte ) in een doos met de afmeting 83 x 37,5 x 65,5 cm. Mocht u vragen hebben over de Sansai Iso Balls, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Tegengaan van ijsvorming en minder temperatuur schommelingen.
Verlagen van de energiekosten bij verwarming met wel 75%.
Vermindering van verdamping tot wel 90%.
Vermindering van UV licht wat algen veroorzaakt.
Transparant voor voldoende licht in de vijver voor de vissen.
Iso ballen zijn uv gestabiliseerd voor een lange levensduur.
Tevens geschikt voor zwemvijvers, Hottub en zwembaden.
Geen instortingsgevaar bij hevige regen of sneeuw.
Eenvoudige aanbrengen en opslag, investering voor vele jaren isolatie.