Trickle Filters Kinshi

The High Tech Kinshi Trickle Tower effectively converts harmful dissolved wastes such as proteins, ammonium, nitrite, etc in the pond water into harmless compounds. The more koi swimming in a pond, the more waste. Aerobic bacteria, bacteria that occur in an oxygen-rich environment break down the waste to nitrate, a substance less harmful to water quality. To maintain optimal health for Koi good quality water is very important. In a pond with optimum water levels your koi will feel more comfortable and the growth and development of fish stimulated. The water is pumped up to the High Tech Trickle Tower filter inlet in which is then split in to two spray bars. The water then falls through the trickle units fitted with a perforated bottom where the water flows through easily. The Kinshi High Tech Trickle Tower units will be filled by the user with a filter material of choice. The Kinshi High Tech Trickle Tower also have air holes, allowing oxygen to be drawn in to the Tower units to allow optimal oxygen saturation. The Kinshi High Tech Trickle Tower bottom chamber has a full front weir leading back to the pond. This Kinshi High Tech Trickle Tower weir outlet may be adjusted as needed. At the back of the Kinshi High Tech Trickle Tower bottom chamber is a 1.5 inch ( 50 mm ) waste outlet for draining down cleaning etc. Through the use of polypropylene as raw material the Kinshi High Tech Trickle Tower quality is guaranteed a long life.

De Kinshi High Tech Trickle Tower zet op effectieve wijze schadelijke, opgeloste afvalstoffen ( zoals eiwitten, ammonium, nitriet etc. ) in het vijverwater om naar onschadelijke verbindingen. Hoe meer vissen in een vijver zwemmen, hoe meer afval ontstaat. Aërobe bacteriën ( bacteriën die in een zuurstofrijke omgeving voorkomen ) breken dit afval af tot nitraat, een stof die minder schadelijk is voor de waterkwaliteit. Om Koi optimaal gezond te houden, is een goede waterkwaliteit erg belangrijk. In een vijver met optimale waterwaarden zullen Koi zich prettiger voelen en wordt de groei en ontwikkeling van de vissen gestimuleerd. Het water komt boven in de instroombak de High-Tech Trickle Tower filter binnen waar het verdeeld wordt over 2 sproeibuizen. Daaronder worden 2 zogenaamde druppelunits geplaatst die voorzien zijn van een geperforeerde bodem waar het water gemakkelijk doorheen stroomt. De druppelunits worden door de gebruiker gevuld met een filtermateriaal naar keuze. Wij adviseren hiervoor  Kinshi Aqua Denilit. Kinshi Aqua Denilit is een filtermateriaal dat bestaat uit een poreus gesteente met een groot oppervlak voor een optimale ontwikkeling van nuttige bacteriën. De units zijn tevens voorzien van luchtgaten, waardoor gemakkelijk zuurstof naar binnen getrokken wordt. Een optimale zuurstofverzadiging van het water wordt hierdoor bereikt. Door het overschot aan zuurstof kan ook in de warme perioden van het jaar nauwelijks zuurstofgebrek in de vijver ontstaan. De uitstroom bak is voorzien van een mooie terugloop naar de vijver. Deze terugloop kan ook naar wens aangepast worden, daar wij dit product zelf fabriceren. De onderste bak is aan de achterkant voorzien van een vuilafvoer van 50 mm. Door de toepassing van hoogwaardig Polypropyleen als grondstof is een lange levensduur gegarandeerd.