Trickle Filters Filtreco

The Filtreco Trickle Towers effectively decomposes the harmful waste which is dissolved in pond water ( proteins, ammonium, nitrite, etc. ) into harmless compounds. The more fish are swimming in a pond, the more waste is produced. Aerobic bacteria ( bacteria that occur in an oxygen rich environment ) convert this waste into nitrate, a substance that is less harmful to the water quality. Good water quality is very important for the health of the Koi. In a pond with ideal water values the fish feel better, so that growth and development are stimulated. In this system, the waste water is distributed through a spray pipe with a diameter of 63 mm in the feed box at the top of the Trickle Tower. From there it continues to flow downwards through a large filter surface inside. This is achieved by so-called drop-units, which are stacked one on top of the other. The drop units have a perforated bottom, through which the water percolates to the respective next unit and each one can be equipped with individually selected filter materials. We recommend that you choose filter material made of porous rock with a large surface area for the optimum development of beneficial bacteria. Furthermore, the drop units also have vents to enrich the water with oxygen. Thus, the pond will not suffer from lack of oxygen even in warm seasons. If you have any questions about these Filtreco Trickle Filters, please feel free to contact us.


De Filtreco Trickle Towers zetten op effectieve wijze schadelijke, opgeloste afvalstoffen ( zoals eiwitten, ammonium, nitriet etc. ) in het vijverwater om naar onschadelijke verbindingen. Hoe meer vissen in een vijver zwemmen, hoe meer afval er ontstaat. Aërobe bacteriën ( bacteriën die in een zuurstofrijke omgeving voorkomen ) breken dit afval af tot nitraat, een stof die minder schadelijk is voor de waterkwaliteit. Om Koi optimaal gezond te houden is een goede waterkwaliteit erg belangrijk. In een vijver met optimale waterwaarden zullen Koi zich prettiger voelen en wordt de groei en ontwikkeling van de vissen gestimuleerd. Het water komt boven in de instroombak de Filtreco Trickle Towers binnen waar het verdeeld wordt over 1 sproeibuis van 50 mm. Daaronder worden zogenaamde druppelunits geplaatst die voorzien zijn van een geperforeerde bodem waar het water gemakkelijk doorheen stroomt. De druppelunits worden door de gebruiker gevuld met een filtermateriaal naar keuze. Wij adviseren hiervoor een filtermateriaal dat bestaat uit een poreus gesteente met een groot oppervlak voor een optimale ontwikkeling van nuttige bacteriën. De units zijn tevens voorzien van luchtgaten waardoor gemakkelijk zuurstof naar binnen getrokken wordt. Een optimale zuurstofverzadiging van het water wordt hierdoor bereikt. Door het overschot aan zuurstof kan ook in de warme perioden van het jaar nauwelijks zuurstofgebrek in de vijver ontstaan. Als u vragen heeft over de Filtreco Trickle Filters, neem dan gerust contact met ons op.