Aquaforte Ultra Sieve

The most compact, gravity fed, sieve filter with the highest pump capacity. For years this has been the leading and most reliable pre-filter for professional koi ponds. Now supplied with an extra large waste outlet, including a slide valve 90/110. Pond water will flow over the top of the self-adjusting weir. This weir is connected to the float so its height is automatically adjusted. This system will ensure that the exact amount of water that is pumped out the filter will enter the filter on the inlet. Underneath the screen the unit has stabilizers to prevent expansion when the unit, accidentally, totally fills with water. The UltraSieve III comes with a pump connection of a 2" male threaded adaptor. The waste outlet is fitted with a 90/110mm slide valve. The pump connection comes with a long suction pipe which draws the water from under the float to prevent air suction. If you have any questions about the Aquaforte III or XL Sieve Filters, please feel free to contact us.

De meest compacte, zwaartekracht gevoede, zeef met de hoogste pompcapaciteit. Al jarenlang het toonaangevende en betrouwbare voorfilter voor professionele koivijvers. Voorzien van extra grote vuiluitlaat, met schuifkraan 90/110mm! Het vijverwater stroomt over de top van de verschuifbare wand. Deze verschuifbare wand is verbonden met een drijver zodat de hoogte van deze wand automatisch wordt geregeld. Deze niveauregeling zorgt er dus voor dat de hoeveelheid water die verpompt wordt ook weer exact binnenkomt. De pompaansluiting is standaard voorzien van een lange aanzuigbuis die het water vanonder de vlotter aanzuigt zodat er geen lucht meegezogen wordt. Als u vragen heeft over de Aquaforte III or XL Sieve Filters, neem dan gerust contact met ons op.