Eco Pond Chip

 

The ECO Pondchips have their origin in the professional waste water treatment, but they have been further developed for usage in ponds. The green chip has a diameter of 20mm and is 1mm thick. The unique surface structure has a specific surface area for bacteria of 3500m²/m³.  The Eco pondchips are made of virgin, food grade PE and do not include recycled materials. The Eco pondchips are very light, so you don´t need much energy to move them ( by air and/or water ). This can significantly reduce the energy costs of air pumps. The Eco Pondchips are used as a biological filter medium ( after a mechanical pre-filter ). The filter chamber can be filled up to 60% with Eco Pondchips. The chips can also be used as extension for existing moving bed media. As a result the biological filter capacity is upgraded without further reconstruction. Eco Pondchips come in mesh bags with approx. 14 litres ( 3.7 Gallons ) of chips. These 14 litres ( 3.7 gallons ) have a surface of 50m² ( 538ft2 ) for bacteria, which is sufficient for an average fish load in 20m³ ( 5283 gallon ) pond water. Since this media initially repels water, it is recommended to hang the bag in the pond/filter for a couple of days, before they are put into the filter.

De ECO Pondchips hebben hun oorsprong in de professionele afvalwater verwerking, maar zijn verder ontwikkeld voor gebruik in vijvers. De groene chip heeft een diameter van 20 mm en is 1 mm dik. De unieke oppervlaktestructuur heeft een specifiek oppervlak van bacteriën 3500m² / m³. De Eco pondchips zijn gemaakt van nieuwe, levensmiddelenkwaliteit PE zonder gerecyclede materialen. De Eco pondchips zijn zeer licht, zodat je niet veel energie nodig hebt om ze te verplaatsen ( door de lucht en / of water ). Dit kan de energiekosten van luchtpompen aanzienlijk verminderen. De Eco Pondchips worden gebruikt als een biologisch filter medium ( na mechanisch voorfilter ). De filterkamer kan worden gevuld tot 60% met Eco Pondchips. De chips kunnen ook als verlenging dienen van een bestaande bewegend bed filter. Zonder dat de bestaande filteropstelling aangepast hoeft te worden zal de biologische filtercapaciteit aanzienlijk worden verbeterd. Eco Pondchips worden geleverd in netzakken van ong. 14 liter ( 3,7 gallon ). Deze 14 liter chips ( 3,7 gallon ) hebben een bacterie oppervlakte van 50m² ( 538ft2 ), wat voldoende is voor een vijver van gemiddeld 20m³ (5283 gallon). Aangezien dit media aanvankelijk water afstotend is, is het raadzaam om om de zak in de vijver / filter te hangen voor een paar dagen, voordat ze in het filter worden gebracht.