Drum Filters SuperDrum

The Super Drum is a high quality drum filter fabricated from stainless steel. This Drumfilter is designed with professional parts and years of experience in the aquaculture industry. Designed and proven for aquacultur, farm and water treatment plants where high demands on quality, reliability and simplicity are required.There have already been many filters with the high expectations in the past. In the 80s it was the vortex associated with a bottom drain. Later came the turn of Sieve filters. Each filter had its pros and cons but the truely superb pre-filter was not here yet. Then in the early 2000's the first drum filters were used on Koi ponds. In the early days people were declared insane, why, overpriced and pointlesswas the common thought. It took 6 to 7 years before more and more people began to see the benefits and the point of proper pre-filtration. In the following years several players came on the market offering drum filters and yet still people saw no benefit in a perfect filtration system. But now there are more affordable options thyat have hit the market, the quality certainly is not inferior to the first drum filters and in the last four years the market is really taking off. People are now seeing more and more merchants and constomer ponds running drum filters. The advantage is that a drum filter traps dirt and sediment better than anu other filter system on the market, the fixed costs to run this filter is a few pounds only per year. The drum Filters are also very low on mainenance? Every now and then make sure everything is working properly, and give the drum a quick pressure wash to keep in it's optimum condition.A drum filter is a filter which in a very simple way provides very fine pollution removal ( <60mu ) from a ponds water. The water flows gravity or pump fed to the the drum filter where the dirt gets separated from the water. The water flows through the inside of the filter drum through the wall to the exterior of the drum filter. On the wall of the drum is mounted a mesh which has a certain granularity ( default 60 mu ). This gauze filters out the debris which is collected as mentioned on the inside of the actual Drum. This control system constantly monitors the water level in the drum filter. This can be for both gravity fed and pump fed systems for the drum filter. At the time that the drum filter becomes close to catching its maximum level of dirt the water level will change in the drum filter itsel. In the gravity system, the water level drops behind the drum. In a pump system, the water level fed to the drum increases. If the measurement for a period of + / - measuring a difference 7 seconds, the electronics of the drum rinsing cucle begins. During this rinsing cycle, when flushing begins, the drive motor rotating the drum filter will be activated and water from the pressure syringe pump  (3.5 bar ) will be blasted from the nozzles and clean the rotaing drum. The nozzle's spray the water from the exterior of the drum to the inside in order to remove the dirt that has been collected by the drum. This dirty water the inside of the drum filter is taken away of by means of a chute through which the water flows to the sewage system. Once the water level is back to the correct level, the drum filter's 5 second flushing is deemed to give a thoroughly good cleanin. After that the pressure pump and drive motor stop and the electronic measurement process begins all over again monitoring the drum until the next rins is deemed necessary. If you have any questions about the the SuperDrum Drum Filters, please feel free to contact us.

De SuperDrum is een hoogwaardig trommelfilter gefabriceerd uit RVS. Dit trommefilter is ontworpen met professionele onderdelen en jarenlange ervaring uit de aquaculture. Speciaal voor vijvers, kwekerij of waterzuivering waar hoge eisen worden gesteld aan waterkwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoud.In het verleden zijn er al vele voorfilters geweest met de meest hoge verwachtingen. In de jaren 80 was het de vortex verbonden aan een bodemdrain. Later kwamen de bochtzeven zoals de SuperSieve. Nog veel later kwamen de geautomatiseerde zeven die op waterdruk werken. Elk filter had zo zijn voor- en nadelen maar het ei van columbus zat er nog niet bij. Toen begin 2000 de eerste trommelfilters op vijvers werden toegepast werden mensen voor gek verklaard. Veel te duur en nutteloos. Het heeft 6 tot 7 jaar geduurt voordat steeds meer mensen het nut van een juiste voorfiltratie inzagen. In de jaren hierna kwamen diverse spelers op de markt die trommelfilters aanboden vanaf 5 cijfers voor de komma. Nog steeds zagen mensen het nut niet in van een perfecte voorfiltratie. Maar nu er sinds 4 jaar meer betaalbare mogelijkheden zijn gekomen, waarbij de kwaliteit zeker niet onderdoet voor de eerste trommelfilters, komt de markt echt op gang. Mensen zien nu steeds vaker bij handelaren en consumenten vijvers met trommelfilters. Het voordeel is dat een trommelfilter meer vuil afvangt dan welk ander filter ook met deze flow. Tevens zullen de vaste kosten om dit filter te laten draaien slechts enkele tientjes per jaar zijn. Het onderhoud ? Zo nu en dan controleren of alles naar behoren werkt, want een onderhoudsvrij filter bestaat niet.Een trommelfilter is een voorfilter wat op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling ( <60mu ) uit een waterstroom kan filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het trommelfilter in en het vuil word dan van het water gescheiden. Het water stroomt via de binnenkant van het trommelfilter door de wand naar de buitenkant van het trommelfilter. Op de wand van de trommel is een gaas gemonteerd welke een bepaalde fijnmazigheid heeft ( standaard 60 mu ). Op dit gaas blijft nu de vervuiling achter. Bij een bepaalde vervuiling zal het trommelfilter geheel dichtslippen. Hiervoor zit een automatische besturing bij het trommelfilter die dit in de gaten houd. Deze besturing meet constant het waterniveau in het trommelfilter. Dit kan bij gravity systemen achter en bij pompgevoede systemen voor het trommelfilter. Op het moment dat het trommelfilter dichtslipt zal het waterniveau veranderen. In het gravity systeem zakt het waterniveau achter de trommel. Bij een pompgevoed systeem stijgt het waterniveau voor de trommel. Indien de meting gedurende een periode van +/- 7 seconden een verschil meet zal de electronica de spoeling in werking stellen. Tijdens deze spoeling laat de aandrijfmotor het trommelfilter draaien en spuit een drukpomp ( 3,5 bar ) vanuit de nozzle's het doek schoon. De nozzle's spuiten het water van de buitenkant van de trommel naar binnen om het vuil te verwijderen. Dit vuile water word aan de binnenkant van het trommelfilter opgevangen door middel van een goot waardoor het water naar het riool stroomt. Indien het waterniveau weer op het juiste niveau is zal het trommelfilter 5 seconden doorspoelen om zeker te zijn van een goede reiniging. Hierna gaan de drukpomp en aandrijfmotor uit en zal de electronica zijn meting vervolgen tot de volgende spoelbeurt. Als u vragen heeft over de SuperDrum Trommelfilters, neem dan gerust contact met ons op.