Bactoplus

All BactoPlus products work on a biological basis. The BactoPlus products contain selected bacteria strains for a quick start of the filter, effective removal of sludge and an optimal biology in ( koi ) ponds. In an independent product test, BactoPlus filterstart has been voted as the clear winner. The product contains the bacteria strains of choice and in quantities far exceeding other products on test. This is why so many pond keepers trust BactoPlus already over 15 years. A healthy, clear pond starts with BactoPlus. BactoPlus is the brand of choice to maintain your pond in a biological way. If you have any questions about BactoPlus Professional Pond Bacteria, please feel free to contact us.

Alle producten van BactoPlus werken op biologische basis. De producten van BactoPlus bevatten geselecteerde bacteriestammen die zorgen voor bijvoorbeeld een snelle filterstart, de afbraak van slib en een optimale biologie in ( koi ) vijvers. In een onafhankelijke producttest kwam BactoPlus filterstart als onbetwiste winnaar naar voren, het bevatte de juiste bacteriën en bovendien in aantallen die een veelvoud waren van andere producten in de test. Het is daarom dat BactoPlus al ruim 15 jaar door vele vijverbezitters wordt vertrouwd en geprezen vanwege onvergelijkbare resultaten. Een gezonde, heldere vijver begint met BactoPlus. BactoPlus is het merk om de vijver op biologische wijze te onderhouden. Als u vragen heeft over BactoPlus Professionele Vijver Bacteriën, neem dan gerust contact met ons op.