Pincushion Moss Large

Pincushion Moss ( Leucobryum Glaucum ) are deep to light green depending upon its moisture content. It can grow in shady areas and can tolerate some sun, but not full sunlight. It can grow in shady areas and can tolerate some sun, but not full sunlight. The roots of this moss prefer moist, wet and well drained soil to grow at its best but can become easily adaptable. It also prefers to be on the ground that is sandy. This moss can be grown in natural areas, around rock gardens or water features to liven it up. It gets tiny golden brown sporophytes during all seasons.
 
Bolmos ( Leucobryum Glaucum ) zijn diep tot lichtgroen van kleur afhankelijk van het vochtgehalte. Het groeit in schaduwrijke gebieden en kan wat zonneschijn verdragen, maar niet in de volle zon. De wortels van dit mos geven de voorkeur aan vochtige, natte en goed doorlatende grond om op zijn best te groeien, maar past zich ook redelijk snel aan in mindere omstandigheden. Bolmos ontwikkeld zich ook graag op zanderig ondergronden. Dit mos kan worden gekweekt in natuurlijke gebieden, rond rotstuinen of waterpartijen om het op te fleuren. Het krijgt in alle seizoenen kleine goudbruine sporofyten.