Kohaku

One of the oldest and most popular Koi variety in Japan, the Kohaku are white Koi with red markings. Ideally the red markings should be deep in colour and uniform shade with the edges of the pattern well defined. It can’t be stressed enough that the white should be pure bright white and also free from blemishes. As a general guide, the red markings should cover about half of the body but may be distributed in many different ways. Kohaku can come with a number of variations,
 
Tancho Kohaku
Doitsu Kohaku
Maruten Kohaku
Ippon Kohaku
Nidan Kohaku
Sandan Kohaku
Yondan Kohaku
Inazuma Kohaku
Kinginrin Kohaku

Menkaburi Kohaku

 
Eén van de oudste en de meest populaire variëteit in Japan, de Kohaku, zijn witte koi met rode markeringen. In het ideale geval moeten de rode markeringen een diepe, heldere en uniforme kleur hebben waarbij de randen van het patroon goed scherp afgetekend zijn. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het wit zuiver helder wit moet zijn en ook vrij van vlekken. Als algemene leidraad moeten de rode markeringen ongeveer de helft van het lichaam bedekken, maar ze kunnen op veel verschillende manieren worden verspreid. De Kohaku kan voorkomen in een aantal variaties,
 
Tancho Kohaku
Doitsu Kohaku
Maruten Kohaku
Ippon Kohaku
Nidan Kohaku
Sandan Kohaku
Yondan Kohaku
Inazuma Kohaku
Kinginrin Kohaku
Menkaburi Kohaku