Asagi

Asagi is one of the oldest species of Nishikigoi. They are covered with a blue net like pattern on the back, supplemented with red or orange on the belly, gill plates, fins and body. The abdomen, base of the pectoral fins and cheeks must be deep orange or red. The head of the Asagi should be light blue gray with a preference for light blue. There must be symmetrically distributed hi-spots on the cheeks that reach up to the eyes. On the rest of the body, the red may not exceed above the sideline. Variations of Asagi include,
 
Narumi Asagi
Konjo Asagi
Mizu Asagi
Hi Asagi
Asagi Sanke
Taki Asagi
Kinginrin Asagi
 
 
Asagi is een van de oudste soorten Nishikigoi. Ze zijn bedekt met een blauw netachtig patroon op de rug, aangevuld met rood of oranje op de buik, kieuwplaten, vinnen en lichaam. De buik, basis van de borstvinnen en wangen moet diep oranje of rood zijn. De kop van de Asagi moet lichtblauw grijs zijn met een voorkeur voor lichtblauw. Er moeten symmetrisch verdeelde hi-spots op de wangen zijn die tot aan de ogen reiken. Op de rest van het lichaam mag het rood niet boven de laterale lijn uitkomen. Variaties van een Asagi omvatten,
 
Narumi Asagi
Konjo Asagi
Mizu Asagi
Hi Asagi
Asagi Sanke
Taki Asagi
Kinginrin Asagi