Waterfall St.Charles Illinois United States

A cascade or waterfall is an important element in Japanese gardens. They represent the waterfalls of the Japanese mountain streams. Waterfalls are sometimes the actual sources of water in Japanese gardens, while in other instances they are dry cascades ( Kare Taki ) in which stones simply suggest the fall of water. Both exist in various forms, ranging from a single cascade to one of multiple stages. The waterfall on the video was designed for a Japanese Garden in St.Charles Illinois United States and it's more than 50 feet ( 15.50 meters ) long and has several stages with a total decline of nearly 12 feet ( 4 meters ).

The Waterfall and Koi Pond is build with Aqua Blue Boulders and Mexican Pebbles. Aqua Blue Boulders are fractured or weathered dark blue and broken charcoal blue rocks, who contain areas of rust coloring at the face of the stone and also containing white quartz or green veining. Mexican Pebbles are great for decorating the bottom of a water feature or for use as ground cover. These decorative stones can also be used to create a pathway or add a natural, enduring element to your garden. They will help retain moisture in the soil and help prevent erosion. Both stones really give character to this beautiful Japanese Waterfall and Koi Pond.

Please contact us if you want more information about Japanese Garden Designs. We will be happy to assist you realizing your dream garden.

 

Een cascade of waterval is een belangrijk element in de Japanse tuinen. Zij vertegenwoordigen de watervallen van Japanse bergbeken en stromen. Watervallen zijn soms daadwerkelijke bronnen van water in de Japanse tuin, terwijl ze in andere gevallen droge cascades ( Kare Taki ) zijn waarin stenen de val van het water nabootsen. Beide bestaan in verschillende vormen, variërend van een enkele waterval naar een met meerdere trappen. De waterval op de video hebben wij ontworpen voor een Japanse tuin in St.Charles Illinois Verenigde Staten is meer dan 50 voet ( 15,50 meter ) lang en heeft verschillende strappen met een totale daling van bijna 12 voet ( 4 m ).

De Waterval en Koi vijver zijn opgebouwd met Aqua Blue Keien en Mexicaanse Rivier Kiezels. De Aqua Blue Keien zijn gebroken, donkerblauwe verweerde, gebroken houtskool blauwe rotsen en kunnen er de voorzijde van de steen roestig uitzien, daarbij kunnen ze ook witte kwarts of groene aders bevatten. De Mexicaanse Rivier Kiezels zijn geweldig voor het versieren van de bodem van een waterpartij of voor gebruik als bodembedekker. Deze decoratieve stenen kunnen ook worden gebruikt voor een wandelpad of een natuurlijk duurzaam element in de tuin. Zij helpen onder andere het vocht vast te houden in de bodem en erosie te voorkomen. Beide stenen geven echt karakter aan deze mooie Japanse Waterval en Koi vijver.

Wilt u meer informatie over het ontwerpen van een Japanse Tuin, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag uw droomtuin te realiseren.